והיא שעמדה – That which stood for our ancestors​ applies to us as well 

From the Passover Hagadah.

Happy Pesach!

וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ, שֶלֹא אֶחָד בִּלבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלוֹתֵינוּ, אלא שבכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו, וְהַקָדוֹשׁ בָּרוּך הוּא מַצִילֵנוּ מִיָדָם.

That which stood for our ancestors​ applies to us as well. For it was not only one individua​l who stood up against us to destroy us. Rathe​r, in every generatio​n they stand up against us to destroy us. But the Holy One, Blessed Be He, redeems us from their hands.

–  JW

Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 Comments on “והיא שעמדה – That which stood for our ancestors​ applies to us as well ”

  1. ira berkowitz Says:

    hag pesach sameach

  2. Joy Moss-Rendell Says:

    Moadim lesimchah Joseph. Good health and happiness.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s